Νέα / Ανακοινώσεις /
25 Μαίου 2020 - O ατυχής χειρισμός της επιστροφής παιδιών με αναπηρία στα σχολεία
/

25 Μαΐου 2020

O ατυχής χειρισμός της επιστροφής παιδιών με αναπηρία στα σχολεία

Με τη σταδιακή άρση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και την ανακοίνωση της επιστροφής των παιδιών στα σχολεία τους, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με αναπηρία δεν επιστρέφουν μαζί με τους συνομήλικούς τους. Πέραν της απογοήτευσης που προκάλεσε το ίδιο το γεγονός στους μαθητές και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος του χειρισμού που έτυχε η συγκεκριμένη ομάδα πολιτών από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα παιδιά και οι έφηβοι με αναπηρία έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ο οποιοσδήποτε αποκλεισμός τους αποτελεί διάκριση και προωθεί ανισότητες οι οποίες, μακροχρόνια, επιδρούν αρνητικά στη ψυχολογία τους, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως μέρος του ευρύτερου συνόλου και διαιωνίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Η Πολιτεία, αποτυγχάνοντας να δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία, εντάσσει, μέσω ανακοινώσεων, τα παιδιά αυτά στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δημιουργώντας στην κοινή γνώμη τη λανθασμένη εντύπωση πως η αναπηρία ισούται με ασθένεια.  Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις σε ότι αφορά στην ειλικρινή αποδοχή παιδιών και εφήβων με αναπηρίες στα σχολικά ιδρύματα.  Πέραν του υφιστάμενου προγράμματος για βελτίωση των συνθηκών φοίτησης της συγκεκριμένης ομάδας, που ήδη υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, το Κράτος μας  οφείλει να υπερπηδήσει τη μέχρι τώρα φιλανθρωπική προσέγγιση στην Πολιτική του και να τη μετατρέψει σε δικαιωματική. Μόνο τότε οι τις υποχρεώσεις της Πολιτείας θα αποσαφηνιστούν  και θα μπορέσουν να ενισχύσουν την αυτονομία του ατόμου. Το Κράτος οφείλει να επιδιώκει την ενσωμάτωση των ΑμεΑ και όχι την ιδρυματοποίησή τους και κυρίως, οφείλει να διορθώνει το περιβάλλον που το ίδιο δημιουργεί και όχι την «αδυναμία» του ατόμου. 

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για σύσταση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας και της Αποδοχής της Διαφορετικότητας, που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, είναι ένα θετικό βήμα της Πολιτείας προς τη σωστή κατεύθυνση, αφού αναμένεται να καταφέρει να ενδυναμώσει περαιτέρω τις ενέργειες του 2ου Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Αναπηρία 2018 - 2020 και της 1ης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018 – 2028. Η εμπλοκή των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών έχει ήδη ξεκινήσει με διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείων και Κρατικών Υπηρεσιών, με στόχο την καταγραφή των υφιστάμενων δράσεων τους σε αυτό τον τομέα. Ταυτόχρονα, έχουν ξεκινήσει συναντήσεις με ομάδες ΑμεΑ για καταγραφή των θέσεων τους.