Έκθεση Δράσεων 2019

Στην παρούσα έκθεση καταγράφονται οι δράσεις του Κώστα Γαβριηλίδη, ως Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Προώθησης της Πολυπολιτισμικότητας, της Αποδοχής και του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, κατά το 2019. 

Ή Έκθεση παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 12 Φεβρουαρίου 2020.
Έκθεση Δράσεων 2019 Κώστας Γαβριηλίδη
Costa Gavrielides with Nicos Anastasiades