Νέα / Ανακοινώσεις /
15 Οκτωβρίου 2021 - Θεματική Ανασκόπηση για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου
/

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης - 
​Θεματική Ανασκόπηση για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

15 Οκτωβρίου

Βουλή των Αντιπροσώπων, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Αίθουσα Κερύνεια
Ώρα: 08.30

 

Η συζήτηση συν-διοργανώνεται από:

Συμβούλιο της Ευρώπης, Μονάδα ΣΠΤΦ

Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Ζαννέτου

Σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Αποδοχής και Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, Κώστας Γαβριηλίδης

 

Υπό την αιγίδα της

Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων  της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτας Δημητρίου

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε σε εθνική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στις 15 Οκτωβρίου στις 08.30 για να συζητήσουμε τη νομική και πρακτική καθημερινή ζωή των τρανς και ίντερσεξ ατόμων όσον αφορά τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου στην  Κύπρο. Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Βουλή και θα μεταδίδεται και διαδικτυακά.


Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης είναι μια δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παροχή θεματικής ανάλυσης της εφαρμογής της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών προς στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.


Στόχος είναι η στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών και  η προώθηση του διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για σημαντικά θέματα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ+. Φέτος, η ανάλυση του Συμβουλίου της Ευρώπης επικεντρώνεται στη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στην Ευρώπη και περιλαμβάνει, εκτός από την Κύπρο, την Ισπανία,  τη Λιθουανία και τη Βόρεια Μακεδονία, χώρες οι οποίες επίσης εθελοντικά συμμετέχουν σε διάλογο με στόχο την επίτευξη προόδου σε αυτό το θέμα. 


Αρχικά, αυτός ο γύρος διαβουλεύσεων θα παράσχει ένα χώρο για να συζητηθούν οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν σε άτομα να αλλάξουν τα νομικά τους έγγραφα  στην  Κύπρο και να εντοπίσουν τρόπους για να  σημειωθεί πρόοδος στους στόχους της Σύστασης (2010)5. Στη συνέχεια,  θα εξετάσει το προτεινόμενο σχέδιο νομοσχεδίου για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και θα ανοίξει το χώρο για ανατροφοδότηση με τη συμμετοχή και τη δέσμευση ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών. Στο τέλος, θα ανοίξει περαιτέρω οδούς συνεργασίας και θα θέσει ένα θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να συμφωνηθούν από κοινού από τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών.


Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέθεσε μια προκαταρκτική ανάλυση της κατάστασης της νόμιμης αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στην Κύπρο. Αυτή θα σταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν πριν από την  εκδήλωση. Σας καλούμε να υποβάλετε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και διευκρινίσεις που μπορεί να έχετε είτε πριν από τη συζήτηση, κατά την διάρκεια αυτής ή ακόμη και αργότερα.

Τα σχόλια που θα παρέχετε μαζί με τις απόψεις που θα εκφραστούν στην διαβούλευση θα είναι πολύ χρήσιμα για την ανάλυση και την παροχή βοήθειας σε ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και για την κατανόηση της διαδικασίας που απαιτείται για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου στην Κύπρο. Επιπλέον, η έκθεση και οι συστάσεις που προκύπτουν από αυτόν τον γύρο διαβουλεύσεων θα συμβάλουν στον εντοπισμό τάσεων και ορθών πρακτικών και θα τροφοδοτήσουν μια θεματική έκθεση σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Με αυτό τον τρόπο αναμένεται ότι η διαδικασία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανταλλαγές εμπειριών και θα εμπνεύσει θετικές μεταρρυθμίσεις μεταξύ των 47 κρατών μελών του Συμβουλίου.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας.

Ελένη Τσετσέκου, Επικεφαλής Μονάδας ΣΠΤΦ, Συμβούλιο της Ευρώπης

Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, Επίτροπος Νομοθεσίας

Κώστας Γαβριηλίδης, Σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Αποδοχής και Σεβασμού στη Διαφορετικότητα
Η συζήτηση θα γίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια) και θα μεταδίδεται διαδικτυακά. 
Για εγγραφές πιέστε εδώhttps://survey.gavrielides.com/zs/lZBzUE

Πρόγραμμα

           08.30  Προσέλευση – Εγγραφή

09.00  Χαιρετισμοί 

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ελένη Τσετσέκου, Επικεφαλής Μονάδας ΣΠΤΦ, Συμβούλιο της Ευρώπης

 

09.30  Μεγαλώνοντας στην Κύπρο ως τρανς άτομο

Αλ Νταβιντιάν, Τρανς Ακτιβιστής

 

09.45  Τρανς παιδιά στην κυπριακή οικογένεια

Αγάθη Χαραλάμπους, Μέλος Ομάδας Γονέων Τρανς

 

10.00   Η υφιστάμενη διαδικασία τροποποίησης στοιχείων στα προσωπικά έγγραφα από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Σκεύη Βοσκαρίδου,  Διοικητικός Λειτουργός Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπουργείο Εσωτερικών

 

10.10  Προσχέδιο Εθνικής Θεματικής Ανασκόπησης για τη Νομική Αναγνώριση Φύλου στην Κύπρο της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, Συμβουλίου της Ευρώπης

Κώστας Γαβριηλίδης, Σύμβουλος Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Πολυπολιτισμικότητας, Αποδοχής και Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, Ειδικός Εμπειρογνώμονας ΣτΕ

Γεωργία Χαραλάμπους, Υποψήφια Διδακτόρισσα Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειδική Εμπειρογνώμονας ΣτΕ

 

10.45   Κοινωνικές και Ψυχολογικές ανάγκες των τρανς ατόμων στην Κύπρο

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Ανώτερος Αντιπρύτανης Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, Ειδικός Εμπειρογνώμονας ΣτΕ

 

11.00  Διάλειμμά - Καφές

 

11.30  Η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δρ. Άρης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειδικός Εμπειρογνώμονας ΣτΕ

 

11.45  H Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου στις Χώρεσ της Ευρώπης

Δρ. Cianán Russell, Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής, ILGA-Europe, Βρυξέλλες

 

12.00  Παρουσίαση Προσχεδίου Νομοσχεδίου για την Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου

Λουΐζα Χριστοδουλίδου-Ζαννέτου, Επίτροπος Νομοθεσίας

 

12.20  Ο Νόμος για την Ταυτότητα Φύλου, την Έκφραση Φύλου και τα Χαρακτηριστικά Φύλου στη Δημοκρατία της Μάλτας

Gabi Calleja, Επικεφαλής Μονάδας ΣΠΤΦ, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Ισότητας, Καινοτομίας και Έρευνας, Δημοκρατίας της Μάλτας

 

12.40  Συζήτηση

Τρόποι βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και η οριστικοποίηση του προσχεδίου νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.

Συντονίστρια:Γεωργία Χαραλάμπους


13.45  Ανακεφαλαίωση των κύριων σημείων συμφωνίας και των τομέων που χρήζουν περαιτέρω συζήτησης. Συμπερασματικά λόγια.

Κώστας Γαβριηλίδης


            14.00  Τέλος - Κοκτέιλ

Η συζήτηση θα γίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια) και θα μεταδίδεται διαδικτυακά. 
Για εγγραφές πιέστε εδώhttps://survey.gavrielides.com/zs/lZBzUE